EURO PROJECT CONSULTING IASIIQNet ISO 9001
ISO 14001 ISO 18001
 

Oferta de servicii

      Servicii de consultanta pentru afaceri si management:
» Intocmirea cererii de finantare pentru atragerea fondurilor guvernamentale si a fondurilor nerambursabile prin:
      Programul Operational Regional (POR)
      Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitãtii Economice (POS CCE)
      Programul National pentru Dezvoltare Ruralã (PNDR)
      Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
      Fondul Social European (FSE)
      Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu)
» Consultanta în implementarea proiectelor finantate prin fonduri guvernamentale si fonduri europene neramburasabile
» Intocmirea dosarelor de achizitii
» Intocmire plan de afaceri
» Realizarea de analize economice
» Intocmire memoriu tehnic
» Intocmire studiu de piata
» Intocmire analiza de senzitivitate
» Intocmirea dosarului de cerere de plata/rambursare
» Materiale publicitare: creatie si productie (pliante, brosuri, ghiduri, bannere, afise)
» Web design: creatie site-uri
» Consultantã strategicã: strategii de dezvoltare localã pentru autoritãti publice, planuri integrate de dezvoltare urbanã pentru autoritãti publice, strategii sectoriale pentru autoritãti publice, studii specifice pentru agentii economici;
» Asistentã în implementarea proiectelor, de la demararea procedurilor de achizitie pânã la finalizarea efectivã a investitiei, servicii de monitorizare, audit si evaluare.


      Servicii de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea:
» Intocmire studiu de fezabilitate pentru:
      • Cercetare Dezvoltare: proiecte în majoritatea domeniilor mari de cercetare (medical, zootehnie, agriculturã, energie regenerabilã, etc.), dezvoltare, inovare
      • Turism si servicii: pensiuni turistice, hoteluri, agrement, servicii IT&C, promovarea obiectivelor turistice naturale si antropice;
      • Infrastructurã de transport si dezvoltare urbanã: infrastructurã transport, transport public, spatii verzi, piete, constructii, utilitãti;
      • Infrastructurã servicii de sãnãtate: ambulatorii de specialitate, spitale;
      • Infrastructurã mediu si energie: alimentare cu apã si canalizare, gestionarea deseurilor, parcuri si spatii verzi, energie clasicã si regenerabilã;
      • Infrastructurã dezvoltare economicã: infrastructurã pentru afaceri, infrastructurã turisticã, infrastructurã sanitarã, veterinarã si siguranta alimentelor, cooperare transfrontalierã;
      • Dezvoltare resurse umane (atât infrastructurã, cât si dezvoltare de servicii): educatie initialã, formare profesionalã continuã, promovare ocupãrii, servicii sociale, dezvoltarea serviciilor publice, servicii sãnãtate
» Intocmire proiect tehnic pentru domeniile mentionate
» Intocmire documentatie tehnica pentru autorizarea constructiilor
» Intocmire documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor
» Realizarea de expertize tehnice
» Intocmire studiu de impact asupra mediului
» Intocmire studiu de evaluare adecvata asupra mediului

      Servicii de testari si analize tehnice
» Intocmire studiu geofizic
» Intocmire studiu topografic

Parteneri: